Loodushuviring Muugal alustab!

Huvikool Selgesiht kodupaigapõhine loodushuviring Muugal alustab! 2023. aasta novembrist alustame kodupaigalähedase huviringiga “Loodus ja rohetehnoloogiad” Maardus Muugal, kuhu on oodatud I-III kooliastme ja ka gümnaasiumi õpilased Muugalt, Laiakülast, Uuskülast, Iru külast ja mujalt. Huviringi toimumise ajad: kolmapäeviti kell 15.00 – 16.00; reedeti kell 16.00 – 17.00; pühapäeviti kell 12.00-13.00. Kogunemine Muuga lasteaia (Ploomipuu pst 52/54) vana […]

odulähedane loodus- ja teadushuviring loob sideme kodupaiga loodusega

Kodulähedane loodus- ja teadushuviring Ida-Harjumaal

Kuidas saada oma kodukandist kaasa hea suhe loodusega, mis jääb saatma kogu elu? Loodushariduskeskuses ja huvikoolis SelgeSiht käivitub sel sügisel Harjumaal Laiaküla, Muuga, Uusküla ja Iru küla piirkonnas kodupaigapõhine huviring looduse ja rohetehnoloogiate teemal lastele ja noortele – teeme põnevaid vaatlusi ja katseid ning arutleme kestlikkuse ja loodushoiu teemadel. 2023. aastal on huviring tasuta tänu HTM programmile “Noorte Heaks 2023”. […]

Looduse ja rohetehnoloogiate õppekava on kinnitatud

Looduse ja rohetehnoloogiate õppekava on kinnitatud

Huvikool SelgeSiht ja õppekava „Loodus ja rohetehnoloogia“ (kood: 247062) kinnitati Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 22.09.2023 käskkirjaga nr 1.1-3/23/127 “Tegevuslubade andmine erahuvikoolidele ja õppekavade registreerimine Eesti hariduse infosüsteemis”.  Õppekava maht on 40 akadeemilist tundi ja on valdavalt kavandatud õuesõppena. Teemad on: inimesne ja keskkond, turvalisus looduses, loodus: kooslused, elurikkus ja ökosüsteemid, loodusvaatlused, looduse tunnetamine ja pärandkultuuriobjektid […]

Õppepäev kompostimisest Muuga lasteaias

Septembris 2023 tutvustasime koos Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonnaga Muuga lasteaias kompostimist. Lasteaia uue kompostri jaoks tõime oksi, värskelt niidetud muru ja turvast ning töövahendeid. Kõigepealt tegime koos lastega kompostrisse peentest okstest põhja, et kompostimine oleks ka altpoolt õhuga toetatud. Seejärel lisasid lapsed kihiti vaheldumisi värskelt niidetud muru ja turvast. Lasteaia poolt tõid lapsed ka […]

Loodushoiu teemaline huvitegevus Maardus

Laupäeval, 2. septembril tutvustasime Kallavere Keskkooli spordisaalis Maardu spordiklubide ja huviringide laadal oma keskkonnahariduse õppeprogramme, peatset avatavat huviringi ja meie teisi praktilisi tegevusi keskkonnateadlikkuse ja loodushoiu valdkonnas. Meie peamiseks fookuseks on keskkond ja loodus, pärandkultuur ning meie ja keskkonna suhted. Oma huviringides teeme põnevaid mõõtmisi ja katseid, matkame, kasutame rohetehnoloogiaid ja kaugseiret ning kohtume huvitavate […]

Keskkonnahariduse programmid 2022-2023

Keskkonnahariduse programmid 2022/2023 – loodusega sõbraks linna lähedal ja maal

Keskkonnahariduse programmid koolidele on selleks kevadeks läbi viidud. Suur tänu kõikidele koolidele, kes meid eelistasid ja meie programmides osalesid! 2022/2023 õppeaastal viisime programme läbi Harjumaal, Viljandimaal ja ka Tartus! Peamised teemad olid loodus ja inimene linnalähedases metsas, tutvumine talumetsaga ja rohetehnoloogiate õpiõu. Samuti saime Noorte Rohekonverentsil puudutada keskkonnajulgeoleku teemasid. Aitäh kõigile meie selle õppeaasta juhendajatele […]

Õuesõpe kodukandi looduses

Keskkonnahariduse konverentsil 2022 räägiti ka, et õuesõpe kodukandi looduses aitab omandada keskkonnateadmised kogemuste abil. 24. ja 25. oktoobril 2022 Võrus toimunud keskkonnahariduse konverentsil “Elurikkus on lähedal” jäi läbi keskkonnateadlikkuse uuringu, õuesõppe töötoa ja keskkonnateadlikkuse tegevuskava rühmatööde ühe mõttena kõlama, et ainekavades ja õppeprogrammides on rohkem vaja tutvustada seoseid selle kohta, kuidas on liigid seotud ökosüsteemi […]

Eesti looduse päev 2022

Eesti looduse päev 2022

Eesti looduse päev 2022 kutsub laupäeval, 13. augustil tutvuma loodusega erinevate ettevõtmiste, retkete, talgute, kontsertide ja muude tegevuste kaudu! Laupäeval, 13. augustil 13.30-15.00 toimub Eesti looduse päeva pidulik tähistamine Lihula lauluväljakul. Tervitussõnad ütlevad keskkonnaminister Madis Kallas ja Lääneranna vallavanem Ene Täht.  Teemat avavad bioloog Alex Lotman, ornitoloog Tiit Randla, luuletaja Peep Ilmet, filmimees Joosep Matjus ning […]

Märgalade festival

Eesti Looduskaitse Seltsi festival “Märgalade tähtsus, elurikkus, ökosüsteemiteenused ja märgalade taastamine

Eesti Looduskaitse Selts korraldab 30. ja 31. juulil Pärnumaal Jõulumäel festivali “Märgalade tähtsus, elurikkus, ökosüsteemiteenused ja taastamine”. Tutvustatakse praktilist vajadust ja kasu soode, kalajõgede ja rannaniitude taastamiseks ning nende väärtust elurikkuse võimaldajatena. Festival kombineerib seminarivormis ettekanded praktiliste loodusretkedega. Ettekannete ajal toimuvad lastele loodusharidusprogrammid ja töötoad.Koos festivaliga toimub ka Eesti Looduskaitse Seltsi kokkutulek. Festivali kava on siinTäpsem […]

Loodusvaatluste Maraton 2022 Maardus

Tule 11.-12. juunil Loodusfestivalile Maardus Kopranõmmel

Tule juhendatud vaatlus- ja loodusretkedele! Toimuvad ka loodustegevused lastele! Loodusfestivali raames 11.-12. juunil toimuv Üle-Eestiline Loodusvaatluste maraton toimub ka Maardus Muuga ja Laiaküla piiril! Ühtlasi jätkub Maardu loodus- ja kultuuriloolise õpperaja rajapunktide tutvustamine!Avaliku vaatluse Riigimaa 15, Paevälja 2 ja Tiigi 2 maaüksustel ning Maardu loodus- ja kultuuriloolise õpperaja rajapunktide tutvustamist korraldab Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu […]