Õuesõpe kodukandi looduses

Keskkonnahariduse konverentsil 2022 räägiti ka, et õuesõpe kodukandi looduses aitab omandada keskkonnateadmised kogemuste abil.

24. ja 25. oktoobril 2022 Võrus toimunud keskkonnahariduse konverentsil “Elurikkus on lähedal” jäi läbi keskkonnateadlikkuse uuringu, õuesõppe töötoa ja keskkonnateadlikkuse tegevuskava rühmatööde ühe mõttena kõlama, et ainekavades ja õppeprogrammides on rohkem vaja tutvustada seoseid selle kohta, kuidas on liigid seotud ökosüsteemi ja inimestega ning et parim viis selle omandamiseks on läbi vahetu kogemuse kodupaigaga tutvumise ja õuesõppe näol. 

Koreli oja ümbrus Võru linnas on kujundatud seda arvestades ning seal toimuvad ka õuesõppe tunnid. Oja ümber on nii pajude dendropark, erinevad aktiivõppe vahendid kui ka puhkeala.