Loodusharidus: looduse ja ühiskonna suhted - retked, õpitoad, mets ja pärandkultuur

Viime läbi loodushariduse õppeprogramme, loodusretki, õuesõppe tunde, matku ja seminare loodushoiu, metsade ja pärandkultuuri teemal erinevatele vanuseastmetele. 

Keskendume säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule ja metsandusele,  turvalisusele ja ohutusele looduses, kliimamuutuste mõjule Eestis ning ringmajanduse ja keskkonnajulgeoleku teemadele. 

Meie teemad on seotud metsaga mis annab häid võimalusi näidata erinevaid liike, nende omavahelisi seoseid ja puutupunkte ühiskonnaga. Mets on mitmekesine oluline ökosüsteem mille eluring on võrreldav inimese omaga, see on meile orgaaniliselt lähedane ja mõistetav. Praktilisted retked viime eelistatult läbi sobivas metsakeskkonnas, kus käsitleme nähtusi mitmest vaatepunktist ning tunneme end mõnusalt sõbralikus keskkonnas. 

Leiame, et loodusharidus ning looduse ja ühiskonna seoste mõistmine aitab kaasa jätkusuutlikule keskkonnahoiule ja looduskäitumisele ning sellega loome aluse meie elukeskkonna väärtustamisele ja hoidmisele.

loodusharidus

Loodusharidus praktikas

Meie õppeprogrammid toimuvad peamiselt kolmes asukohas: Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal ning mitmed neist kannavad Keskkonnahariduse Ühingu poolt väljastatavat märgist “Läbimõeldud programm”. Lisaks alltoodud konkreetsetele ettevalmistatud õppeprogrammideleja õpitubadele oleme valmis neid kohandama täpsemate soovide põhjal ning läbi viima õpperetki ja tegevusi ka teistel teemadel vastavalt konkreetse õpperühma soovile ja vajadustele.

Mets ja loodusharidus

Õpperetked ja õpitoad Harjumaal

Harjumaal oleme ette valmistanud õpperetked “Mets meie ümber” (1.-3. klassile), “Tutvumine linnalähedasse metsaga” (4.-6. klassile) ning “Mets ja meie vastutus” (7.-9. klassile). Õpitubadest pakume loodushoiu õpituba 4.-6. klassile ning looduskaitse ja kaasamise õpituba 7.-9. klassile. Õpitoad keskenduvad säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule ning kliimamuutuste mõjule Eesti loodusele.

Harjumaa õpperetkede  eesmärk on tutvustada linnalähedase metsa eripära ning looduse ja inimkeskkonna mõju puutepunkte. Linnalähedasel metsal on oluline roll ka puhke- ja rekreatsioonitegevustes ning paraku kaasneb siia ka loodushoiu ja jäätmemajanduse teema. Kõike seda ka kajastame. 

Kodulähedase metsa, turvalise ja säästlikku käitumise ning jätkusuutliku loodushoiu kästilemiseks oleme eelistatult valinud mitmekesise metsaala Tallinna, Viimsi ja Maardu piirimail. Õppeprogramme saame seda läbi viia ka teistes metsades Tallinnas ja Harjumaal. 

Õpitube võime läbi viia nii koolis kui loodusalal.

Täpsemalt on meie õpperetked ja õpitoad kirjeldatud keskkonnahariduse portaalis ja siin: 

Loodushariduse õppeprogramm Harjumaal

Loodusharidus – õpperetked ja õpitoad Lääne-Virumaal

Lääne-Virumaal viime vastavalt osalejate vanusele läbi õpperetki “Mets meie ümber” (1.-3. klass), “Õpperetk metsatallu” (4.-6. klass) ning “Elupaigasäästlik metsamajandamine erametsas” (7.-9. klass), samuti looduskaitse ja kaasamise õpituba (7.-9. klassile) ning keskkonnajulgeoleku ja looduskaitse õpituba (gümnaasiumiõpilastele).

Õpperetkede eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Oleme selleks valinud põlise talumetsa Lääne-Virumaa lõunaosas Tudu piirkonnas. Retke programmid, nende eesmärgid ja seos riikliku õppekavaga vastavad osalejate kooliastmele. Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Programmi raames tutvume metsa kui terviku erinevate arengujärkudega, arutame metsa eluringi ja metsa jätkusuutliku kasutuse üle. Tutvume eluga kunagises metsatalus. Räägime turvalisusest looduses. Vastavalt vanuserühmale saavad õpilased ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on osaliselt sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Õpitoad keskenduvad säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule, kliimamuutuste mõjule Eesti loodusele ning looduse ja kogukondade suhetele. Täpsemalt on õppeprogrammid kirjeldatud lehel loodushariduse õppeprogrammid Lääne-Virumaal.

Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. 

loodushariduse õppeprogramm Lääne-Virumaal

Loodusharidus – õpperetked ja õpitoad Viljandimaal

Viljandimaal viime vastavalt osalejate vanusele läbi õpperetki “Mets meie ümber” (1.-3. klass), “Tutvumine talumetsaga” (4.-6. klass) ja “Tulundusmets kui puhkeala” (7.-9. klass), samuti looduskaitse ja kaasamise õpituba (7.-9. klassile) ning keskkonnajulgeoleku ja looduskaitse õpituba (gümnaasiumiõpilastele).

Õpperetkede eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Oleme selleks valinud salumetsa Viljandimaa idaosas Kolga-Jaani lähedal. Retke programmid, nende eesmärgid ja seos riikliku õppekavaga vastavad osalejate kooliastmele. Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Programmi raames, arutame metsa eluringi üle, vaatame erinevas arengujärgus olevat metsa ning selle taimestikku, tutvume erinevate metsakooslustega. Räägime turvalisusest looduses. Vaatame elurikkuse ja pärandkultuuri elemente looduses. Vastavalt vanusele saavad õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. 

Õpitoad keskenduvad säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule, kliimamuutuste mõjule Eesti loodusele ning looduse ja ühiskonna suhetele.

Täpsemalt on õppeprogrammid kirjeldatud lehel loodushariduse õppeprogrammid Viljandimaal.

Anname heal meelel täiendavat infot e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. 

Loodushariduse õppeprogramm Viljandimaal

Pakume ka muid aktiivseid loodustegevusi – metsamatku, rekreatsioonitegevusi ja loodusretki. Vaata lehte kõik loodustegevused.

Samuti pakume metsa ja looduse avastamisega seotud aktiivseid sünnipäevaprogramme osalistele vanuses 0-99+, vaata lehte Sünnipäevapidu metsas!

Meie loodusteemalised videod ja fotod: