Viime läbi loodushariduse õppeprogramme, loodusretki, õuesõppe tunde, matku ja seminare loodushoiu, metsade ja pärandkultuuri teemal erinevatele vanuseastmetele. 

Keskendume säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule ja metsandusele,  turvalisusele ja ohutusele looduses, kliimamuutuste mõjule Eestis ja ringmajadusele.

Meie õppeprogrammid toimuvad kolmes asukohas: Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal. Allpool on toodud viited konkreetsetele ettevalmistatud õpperetkedele ja õpitubadele, ent oleme valmis neid vastavalt täpsematele soovidele kohandama ning läbi viima ka teisi õppe- ja loodusretki ning loodusharidustegevusi vastavalt konkreetse õpperühma soovile ja vajadustele.

loodusharidus

Õpperetked ja õpitoad Harjumaal

Harjumaal viime vastavalt osalejate vanusele läbi õpperetki “Mets meie ümber”, “Õpperetk linnalähedasse metsa” ning “Inimene ja mets – sõbrad või vaenlased?”, samuti loodushoiu õpituba ning looduskaitse ja kaasamise õpituba. 

Õpperetke eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Oleme selleks eelistatult valinud mitmekesise metsaala Ida-Harjumaal Tallinna, Viimsi ja Maardu piirimail, ent saame seda läbi viia ka teistes metsades Tallinnas ja Harjumaal. Retkel on neli erinevat programmi vastavalt osalejate kooliastmele.

Õpitoad keskenduvad säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule ning kliimamuutuste mõjule Eesti loodusele.

Täpsemalt on meie õpperetked ja õpitoad kirjeldatud: 

Loodushariduse õppeprogramm Harjumaal

Loodusharidus – õpperetked ja õpitoad Lääne-Virumaal

Lääne-Virumaal viime vastavalt osalejate vanusele läbi õpperetki “Mets meie ümber” (1.-3. klass), “Õpperetk metsatallu” (4.-6. klass) ning “Elupaigasäästlik metsamajandamine erametsas” (7.-9. klass), samuti loodushoiu õpituba (I-II kooliaste) ning looduskaitse ja kaasamise õpituba (põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumiõpilastele).

Õpperetke eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Oleme selleks valinud põlise talumetsa Lääne-Virumaa lõunaosas Tudu piirkonnas. Retke programmid, nende eesmärgid ja seos riikliku õppekavaga vastavad osalejate kooliastmele. Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Programmi raames tutvume metsa kui terviku erinevate arengujärkudega, arutame metsa eluringi ja metsa jätkusuutliku kasutuse üle. Tutvume eluga kunagises metsatalus. Räägime turvalisusest looduses. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on osaliselt sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Õpitoad keskenduvad säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule ning kliimamuutuste mõjule Eesti loodusele.

Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. 

loodushariduse õppeprogramm Lääne-Virumaal

Loodusharidus – õpperetked ja õpitoad Viljandimaal

Viljandimaal viime vastavalt osalejate vanusele läbi õpperetki “Mets meie ümber” (1.-3. klass), “Õpperetk talumetsa” (4.-6. klass) ja “Tulundusmets kui puhkeala” (7.-9. klass), samuti loodushoiu õpituba (I-II kooliaste) ning looduskaitse ja kaasamise õpituba (põhikooli lõpuklassidele ja gümnaasiumiõpilastele).

Õpperetke eesmärk on tutvustada kodulähedast metsa meie ümber ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Oleme selleks valinud salumetsa Viljandimaa idaosas Kolga-Jaani lähedal. Retke programmid, nende eesmärgid ja seos riikliku õppekavaga vastavad osalejate kooliastmele. Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Programmi raames, arutame metsa eluringi üle, vaatame erinevas arengujärgus olevat metsa ning selle taimestikku, tutvume erinevate metsakooslustega. Räägime turvalisusest looduses. Vaatame elurikkuse ja pärandkultuuri elemente looduses. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. 

Õpitoad keskenduvad säästvale ja jätkusuutlikule loodushoiule ning kliimamuutuste mõjule Eesti loodusele.

Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. 

Loodushariduse õppeprogramm Viljandimaal

Pakume ka muid aktiivseid loodustegevusi – metsamatku, rekreatsioonitegevusi ja loodusretki. Täpsem info lehel muud loodustegevused.

Samuti pakume metsa ja looduse avastamisega seotud aktiivseid sünnipäevaprogramme osalistele vanuses 0-99+, täpsem info lehel Sünnipäevapidu metsas!

Meie loodusteemalised videod ja fotod: