Huvilaager Muugal 17.-21. juuni 2024

Linnalaager 7-16aastastele: loodus, meisterdamine, tehnoloogia, matkad! 

Päevalaager Lennula kinnistul (Rõikheina tee 42) iga päev 9.00-17.00. Mitmekesised tegevused, kolm söögikorda (sh üks soe söök).

 

  • liigume vabas õhus, uurime kodupiirkonna loodust,
  • õpime looduses hakkama saama, matkame ja seikleme,
  • tutvume rohetehnoloogia ja kaugseirega,
  • vaatleme, meisterdame, katsetame ja ehitame,
  • käime põnevatel ekskursioonidel, kuulame huvitavate külaliste lugusid.
Päevakava: 
9.00-9.30 saabumine
9.30-12.30 tegevused
12.30-13.00 lõunasöök
13.00-16.30 tegevused
16.30-17.00 laagripäeva lõpetamine

Soodushind terveks laagriperioodiks 75 eurot registreerimisel kuni 6. juunini, alates 7. juunist hind 85 eurot. 

Huvilaagri läbiviimist toetab Maardu linn kogukondlike algatuste programmist.

Registreerimise kinnitamiseks saadetakse leping ning osalustasu varasel registreerimisel (kuni 6. juunini, 75 eurot) tasuda hiljemalt 9. juunil 2024 (SelgeSiht OÜ, a/a EE682200221085520041 Swedbank, selgitusse märkida “Huvilaager 2024” ja osaleja nimi), hilisemal registreerimisel (85 eurot) enne laagri algust. Registreerimise tühistamisel ka laagrist loobumisel saab osalustasu tagasi vaid juhul, kui laagrisse registreerub asendusõpilane või kohad täituvad.

Huvikool SelgeSiht on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvihariduse andja (huvikooli ID EHISes 2013915; kooli pidaja SelgeSiht OÜ) ja huvilaagri tunnid toimuvad õppekava „Loodus ja rohetehnoloogiad“ alusel (õppekava kood EHISes 247062, aineprogramm on kinnitatud Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 22. septembri 2023 käskkirjaga nr 1.1-3/23/127). Vastavalt Tulumaksuseaduse § 26 lõikele 2 on meie huviringi puhul õigus koolituskulusid maksustatavast tulust maha arvata. Vastava deklaratsiooni INF 3 koos andmetega esitame Maksu- ja Tolliametile õppetööle järgneva aasta 1. veebruariks.