Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus ja turvalisus

Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus on meie jaoks oluline. Selle mitmekülgseks toetamiseks ja analüüsiks viime läbi rakendusuuringuid loodus-, tehnika- ja sotsiaalteadustes. Teostame kogukondade kestlikkuse  ja kerksuse uuringuid, keskkonna- ja roheuuringuid. ning  kogukondade ja keskkonna interaktsioonide analüüse. Samuti osaleme ning veame eest arendusprojekte keskkonnahoiu, keskkonnateadlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemadel. Meie projektid keskenduvad kogukonna turvalisuse, kaasamise ja võimestamise ning elukeskkonna parendamisele. 

Uurimis- ja arendustegevus: näiteid projektidest

Meie tiimi liikmed on osalenud ja osalevad mitmes rahvusvahelises ja siseriiklikus projektis, sealhulgas Euroopa Horisondi, Horisont 2020, FP7 ning Euroopa Kaitseagentuuri projektides. Mõned näited:

Süsiniku sidumise lahendused Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmiseks (2023-2027). Roll: võimalike lahenduste ja stsenaariumite analüüs, keskkonnaseire, tulemuste süntees.

Keskkonnahoid läbi rohetehnoloogia (2022-2023). Roll: projekti vastutav täitja, õppeprogrammi väljatöötamine, õppevahendite komplekteerimine, koolituste läbiviimine.

Keskkonnajalajälje ja selle vähendamise võimaluste uuring (2020-2021). Roll: valdkonna analüüs, mudeli ja enesehindamise töövahendi väljatöötamine, tulemuste süntees.

Mehitamata õhusõidukite ja nende vastase kaitse uuring (2018-2019). Roll: kvalitatiivne uuring, intervjuud, analüüs, tulemuste süntees.

Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus - uued koostöövõimalused

SelgeSiht OÜ uurimis- ja arenduskeskus CESERE on valmis osalema täiendavates koostöötegevustes, uuringutes ja projektides, mille fookuses on keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus. Pakume oma teadmisi ja kogemusi kogukondades ilmnevate trendide ja nähtuste analüüsil, modelleerimisel, simulatsioonil ning asjakohaste lahenduste väljatöötamisel. 

Meie peamised tavapärased tegevused rahvusvahelistes ja Eesti-sisestes projektides: keskkonnaseire ja stsenaariumite modelleerimine, keskkonnajalajälje hindamine, kogukondade võimestamine, teabevahetus ja sobivate lahenduste kavandamine, olukorrateadlikkus, keskkonna füüsilise turbe ja ilmneva käitumise analüüs.

Tellige meilt uuring või konsultatsioon või küsige täpsema infot: e-post selgesiht@selgesiht.eu või helistage 5918 9000.

Seminarid ja koolitused

Vastavalt tellimusele viime läbi seminare ja koolitusi ka järgmistes valdkondades:

  • keskkonnateadlikkus – kuidas jõuda tarkade otsusteni arvestades keskkonna olukorda,  kestlikkust, olulisemaid trende ja kogukondade ootusi elukeskkonna kaliteedile; vaata täpsemalt ka lehelt Keskkonnateadlikkus;
  • olukorrateadlikkus – kuidas kujundada ja hoida organisatsioonis strateegilist ja taktikalist olukorrapilti ning kasutada seda juhtimisotsuste tegemisel; kuidas kujundada protsesse, et tagada olukorrateadlikkus organisatsioonis;
  • teadmushaldus – kuidas koguda, hallata ja jagada ilmutatud (explicit) ja ilmutamata (tacit) teadmust organisatsiooni eesmärkide paremaks saavutamiseks ning olukorrateadlikkuse tagaimiseks;
  • projektide koostamine – projektitaotluste koostamise alused ja täiendavad nüansid olenevalt rahastusprogrammist (eelkõige Euroopa Horisont, ent ka muud rahvusvahelised ja Eesti-sisesed rahadusallikad);
  • projektijuhtimine – projektijuhtimise põhialused ning täiendavad kriteeriumid (edenemine, tulemuslikkus, meeskonnajuhtimine, koostöö tellijatega,  dokumentatsioon, auditiks valmistumine),  mida arvestada olenevalt rahastusest (Euroopa Horisont, muud Eesti-sisesed ja rahvusvahelised projektid). 

Vaata täpsemalt lehelt koolitused ja seminarid.

Tellige meilt seminar, koolitus või konsultatsioon või küsige täpsema infot: e-post selgesiht@selgesiht.eu või helistage 5918 9000.