Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus

Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkuse toetamiseks viime läbi rakendusuuringuid loodus-, tehnika- ja sotsiaalteadustes. Samuti osaleme ja veame eest arendusprojekte keskkonnahoiu, keskkonnateadlikkuse, jätkusuutlikkuse, kogukonna turvalisuse, kaasamise ja võimestamise ning elukeskkonna parendamise teemadel. 

Täinedavalt viime põhivaldkonnaga seonduvalt vajadusel läbi seminare ja koolitusi olukorrateadlikkuse, teadmushalduse, projektide koostamise ning projektijuhtimise valdkonnas.

Uurimis- ja arendustegevus – keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus ja turvalisus

Meie tiimi liikmed on osalenud ja osalevad mitmes rahvusvahelises ja siseriiklikus projektis, sealhulgas Horisont 2020, FP7 ning Euroopa Kaitseagentuuri projektides keskkonnaseire ja stsenaariumite modelleerimise, keskkonnajalajälje hindamise, kogukondade võimestamise, teabevahetuse ja sobivate infosüsteemide kavandamise, süsteemianalüüsi, olukorrateadlikkuse, keskkonna füüsilise turbe ja ilmneva käitumise teemal.

SelgeSiht OÜ uurimis- ja arenduskeskus on valmis osalema uuringutes ja projektides ning pakkuma oma teadmisi ja kogemusi kogukondades ilmnevate trendide ja nähtuste analüüsil, modelleerimisel, simulatsioonil ning asjakohaste lahenduste väljatöötamisel. 

Seminarid ja koolitused

Vastavalt tellimusele viime läbi seminare ja koolitusi ka järgmistes valdkondades:

  • keskkonnateadlikkus – kuidas jõuda tarkade otsusteni arvestades keskkonna olukorda,  kestlikkust, olulisemaid trende ja kogukondade ootusi elukeskkonna kaliteedile; vaata täpsemalt ka lehelt Keskkonnateadlikkus;
  • olukorrateadlikkus – kuidas kujundada ja hoida organisatsioonis strateegilist ja taktikalist olukorrapilti ning kasutada seda juhtimisotsuste tegemisel; kuidas kujundada protsesse, et tagada olukorrateadlikkus organisatsioonis;
  • teadmushaldus – kuidas koguda, hallata ja jagada ilmutatud (explicit) ja ilmutamata (tacit) teadmust organisatsiooni eesmärkide paremaks saavutamiseks ning olukorrateadlikkuse tagaimiseks;
  • projektide koostamine – projektitaotluste koostamise alused ja täiendavad nüansid olenevalt rahastusprogrammist (eelkõige Euroopa Horisont, ent ka muud rahvusvahelised ja Eesti-sisesed rahadusallikad);
  • projektijuhtimine – projektijuhtimise põhialused ning täiendavad kriteeriumid (edenemine, tulemuslikkus, meeskonnajuhtimine, koostöö tellijatega,  dokumentatsioon, auditiks valmistumine),  mida arvestada olenevalt rahastusest (Euroopa Horisont, muud Eesti-sisesed ja rahvusvahelised projektid). 

Täpsema info ja projektide aruteluks saatke palun e-kiri selgesiht@selgesiht.eu või helistage 5918 9000.