Keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus

Keskendume rakendusuuringutele ja arendustegevusele loodus-, tehnika- ja sotsiaalteadustes, et toetada kogukondade jätkusuutlikkust, turvalisust, võimestamist ja keskkonnahoidlikkust. 

Samuti viime läbi seminare ja koolitusi olukorrateadlikkuse, teadmushalduse, projektide koostamise ning projektijuhtimise valdkonnas.

Uurimis- ja arendustegevus – keskkonna ja kogukondade jätkusuutlikkus ja turvalisus

Meie tiimi liikmed on osalenud ja osalevad mitmes rahvusvahelises ja siseriiklikus projektis, sealhulgas Horisont 2020, FP7 ning Euroopa Kaitseagentuuri projektides kogukondade võimestamise, teabevahetuse modelleerimise ja sobivate infosüsteemide kavandamise, süsteemianalüüsi, olukorrateadlikkuse, keskkonna füüsilise turbe ja ilmneva käitumise teemal.

SelgeSiht OÜ uurimis- ja arenduskeskus on valmis osalema uuringutes ja projektides ning pakkuma oma teadmisi ja kogemusi kogukondades ilmnevate trendide ja nähtuste analüüsil, modelleerimisel, simulatsioonil ning asjakohaste lahenduste väljatöötamisel. 

Seminarid ja koolitused

Viime vastavalt tellimusele läbi seminare ja koolitusi järgmistes valdkondades:

  • olukorrateadlikkus – kuidas kujundada ja hoida organisatsioonis strateegilist ja taktikalist olukorrapilti ning kasutada seda juhtimisotsuste tegemisel; kuidas kujundada protsesse, et tagada olukorrateadlikkus organisatsioonis;
  • teadmushaldus – kuidas koguda, hallata ja jagada ilmutatud (explicit) ja ilmutamata (tacit) teadmust organisatsiooni eesmärkide paremaks saavutamiseks ning olukorrateadlikkuse tagaimiseks;
  • projektide koostamine – projektitaotluste koostamise alused ja täiendavad nüansid olenevalt rahastusprogrammist (eelkõige Horisont 2020, ent ka muud rahvusvahelised ja Eesti-sisesed rahadusallikad);
  • projektijuhtimine – projektijuhtimise põhialused ning täiendavad kriteeriumid (edenemine, tulemuslikkus, meeskonnajuhtimine, koostöö tellijatega,  dokumentatsioon, auditiks valmistumine),  mida arvestada olenevalt rahastusest (Horisont 2020, muud Eesti-sisesed ja rahvusvahelised projektid). 

Täpsema info ja projektide aruteluks helistage 5918 9000 või saatke e-kiri info@selgesiht.eu