SelgeSiht OÜ on sotsiaalne väikeettevõte, mis keskendub keskkonnateadlikkuse ning keskkonnahoiu, kestlikku arengu ja turvalisuse edendamisele kogukondades ja ühiskonnas. Oma tegevuses järgime ÜRO kestliku arengu eesmärke ja panustame nendesse.

Meie missioon on edendada keskkonnateadlikkust ning toetada kogukondade ja keskkonna jätkusuutlikkust, turvalisust ja heaolu uuringute ning keskkonnahariduslike tegevuste kaudu.

Meie peamiseks tegevuseks on kestlikkuse ja keskkonnateadlikkusega seotud projektide ja uuringute läbiviimine, keskkonnaharidusprogrammide väljatöötamine ja aktiivõppe vormis läbiviimine, huvihariduse andmine loodus- ja täppisteaduste ja tehnoloogia valdkonnas ning keskkonnateadlikkust toetavate seminare, metsamatkade ja muude praktiliste loodustegevuste läbiviimine.

Oma haridusprogrammides keskendume kodukohapõhisele loodusharidusele ja rohetehnoloogiatele. Oleme seisukohal, et kodupaigapõhine loodusharidus loob sisuka aluse keskkondlike hoiakute ja põhimõtete kujundamisele tulevikus ning rohetehnoloogiad pakuvad globaalse/rahvusvahelise vaadet keskkonnaprobleemide ja võimalike lahenduste mõistmisele.

SelgeSiht ajalugu

SelgeSiht OÜ on asutatud 2018. aastal. Meie tegevus algas uuringute ja arendusprojektidega kogukonna ja ühiskonna turvalisuse valdkonnas ning keskkonnahariduslike õppeprogrammide väljatöötamise ja läbiviimisega koolidele ja lasteaedadele. Peatselt lisandusid sellele ka muud loodustegevused seminaride ja metsamatkade näol. 

 2023. aasta sügisel kinnitas Haridus- ja Teadusministeerium Huvikool SelgeSiht õppekava “Loodus ja rohetehnoloogiad” ning alustasime ka huvihariduse andmist keskkonnateadlikkuse, looduse ja rohetehnoloogiate valdkonnas.

Rahvusvahelises koostöös kasutame Euroopa Liidus registreeritud kaubamärki CESERE, mis on lühend inglisekeelsest nimetusest Centre for Community and Environmental Sustainability and Security Research and Education.

SelgeSiht põhikirjaline põhitegevus on:

  1. teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas;
  2. kogukondade turvalisuse ja keskkonnateadlikkuse edendamine;
  3. noorsootöö, sh huviharidus loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas.

Professionaalne koostöö

Meil on hea Eesti-sisene ja rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis võimaldab pakkuda häid tulemusi nii keskkonna ja kogukondade kestlikkuse ja turvalisusega seotud uuringute ja arendusprojektide valdkonnas kui ka keskkonnahariduslike õppeprogrammide, seminaride ja muude loodustegevuste läbiviimisel.

Meile on tähtis keskkondlik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus. Omame vastutustundliku ettevõtluse indeksi kandidaadi märgist aastast 2021 ning oleme Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige alates jaanaurist 2024. Osaleme Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus alates jaanuarist 2024. Alates veebruarist 2024 oleme Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni liige.

Huvikool SelgeSiht on Eesti Teadushuvihariduse Liidu liige alates 2023, Eesti Huvikoolide Liidu liige alates jaanuarist 2024 ning Eesti Erahuvialakoolide Liidu liige alates jaanuarist 2024.

Vaata ka meie tegevuse jooksul jäädvustatud pilte ja videosid lehel fotod ja videod ning värskeid postitusi blogis.

Kontaktandmed:

SelgeSiht OÜ

Registrikood 14602228

KMKR 102122776

Aadress: Raudürdi tee 10, Maardu 74117

Telefon: 5918 9000

E-post: selgesiht@selgesiht.ee