Meie koolitused ja seminarid keskenduvad asjakohastele teoreetlilistele allikatele ja praktilisele tegevusele keskkonnahoiu, rohetehnoloogiate, keskkonnajulgeoleku, olukorrateadlikkuse, teadmushalduse, projektide koostamise ning projektijuhtimise valdkonnas. Meie fookuses on kogukondade ja keskkonna jätkusuutlikkus, turvalisus ja võimestamine, keskkonnateadlikkus  ning  keskkonnahoidlikkus, ent saame neid põhimõtteid rakendada olukorrateadlikkusele, teadmushaldusele ja projektijuhtimisele muudes tegevusvaldkondades. 

koolitused ja seminarid

Olukorrateadlikkus

Koolitus keskendub mudelitele, põhimõtetele ja praktilistele tegevustele,  kuidas kujundada ja hoida organisatsioonis strateegilist ja taktikalist olukorrapilti ning kasutada seda juhtimisotsuste tegemisel. Koolitusel käsitletakse ka, kuidas kujundada protsesse, et tagada olukorrateadlikkus organisatsioonis;

olukorrateadlikkus

Koolitused ja seminarid teadmushalduse teemal

Teadmushalduse eesmärk on toetada organisatsiooni parimat toimimist. Koolitus keskendub sellele, kuidas koguda, hallata ja jagada ilmutatud (explicit) ja ilmutamata (tacit) teadmust organisatsiooni eesmärkide paremaks saavutamiseks ning olukorrateadlikkuse tagamiseks. Näitame, milliseid häid kogemusi ja praktilisi võtteid saaks arevestada ning rakendada ning kuidas korraldada nii, et süsteemi haldamine oleks ressursisäästlik.

teadmushaldus

Projektide koostamine ja kaitsmine

Rahastustaotluste suure konkurentsi olukorras on projektitaotluse oskuslik ja rahastusprogrammi erisusi arvestav koostamine võtmetähtsusega.

Koolitus tutvustab projektitaotluste kirjutamise edutegurite kriitilisi alused ning õpetab nägema sobiva taotlusvooru spetsiaalseid nõudeid.

Tellija soovi korral keskendub koolitus just Euroopa Horisondi projektitaotluste koostamisele või nendes taotlustes osalemisele.

projektide kirjutamine ja rahastuse taotlemine

Projektide juhtimine

Oskuslik projektijuhtimise on võtmetähtsusega projektiga pandud eesmärkide saavutamisel ja tulmusteni jõudmisel. Koolitus käsitleb projektijuhtimise põhialuseid ning täiendavaid kriteeriume, mis puudutavad projekti edenemist, tulemuslikkust, meeskonnajuhtimist, koostööd tellijaga,  dokumentatsiooni korrashoidu ning auditiks valmistumist.

Tellija soovi korral viime läbi spetsialiseeritud koolitusi Euroopa Horisondi projektide, nendes osalemise ja nende juhtimise kohta.

projektide juhtimine, projektijuhtimine

Koolitused ja seminarid - miks mitte kaaluda õuesõpet?

Meie koolitused ja seminarid toimuvad nii sobivates ruumides kui ka vabas õhus. 

Viime õuesõppe vormis läbi eelkõige keskkonnateadlikkuse, keskkonnahoiu ja rohetehnoloogiate seminare. Kohandatud keskkonnateadlikkuse seminarid õuesõppe vormis on põhjalikumalt kirjeldatud lehel keskkonnateadlikkus.

Täpsema info ja pakkumise saamiseks ning projektide aruteluks saatke e-kiri selgesiht@selgesiht.eu või helistage 5918 9000.