Viime läbi seminare ja koolitusi olukorrateadlikkuse, teadmushalduse, projektide koostamise ning projektijuhtimise valdkonnas. Eelkõige oleme keskendunud kogukondade ja keskkonna jätkusuutlikkuse, turvalisuse, võimestamise ja keskkonnahoidlikkuse teemadele, ent toetame ka  muude tegevusvaldkondade olukorrateadlikkust, teadmushaldust ja projektijuhtimist ning  sellekohaste koolituste läbiviimist. 

koolitused ja seminarid

Olukorrateadlikkus

Koolitus keskendub mudelitele, põhimõtetele ja praktilistele tegevustele,  kuidas kujundada ja hoida organisatsioonis strateegilist ja taktikalist olukorrapilti ning kasutada seda juhtimisotsuste tegemisel. Koolitusel käsitletakse ka, kuidas kujundada protsesse, et tagada olukorrateadlikkus organisatsioonis;

olukorrateadlikkus

Teadmushaldus

Teadmushalduse eesmärk on toetada organisatsiooni parimat toimimist. Koolitus keskendub sellele, kuidas koguda, hallata ja jagada ilmutatud (explicit) ja ilmutamata (tacit) teadmust organisatsiooni eesmärkide paremaks saavutamiseks ning olukorrateadlikkuse tagamiseks. Näitame, milliseid häid kogemusi ja praktilisi võtteid saaks arevestada ning rakendada ning kuidas korraldada nii, et süsteemi haldamine oleks ressursisäästlik.

teadmushaldus

Projektide koostamine ja kaitsmine

Rahastustaotluste suure konkurentsi olukorras on projektitaotluse oskuslik ja rahastusprogrammi erisusi arvestav koostamine võtmetähtsusega.

Koolitus tutvustab projektitaotluste kirjutamise edutegurite kriitilisi alused ning õpetab nägema sobiva taotlusvooru spetsiaalseid nõudeid.

Tellija soovi korral keskendub koolitus just Horisont 2020 projektitaotluste koostamisele või nendes taotlustes osalemisele.

projektide kirjutamine ja rahastuse taotlemine

Projektide juhtimine

Oskuslik projektijuhtimise on võtmetähtsusega projektiga pandud eesmärkide saavutamisel ja tulmusteni jõudmisel. Koolitus käsitleb projektijuhtimise põhialuseid ning täiendavaid kriteeriume, mis puudutavad projekti edenemist, tulemuslikkust, meeskonnajuhtimist, koostööd tellijaga,  dokumentatsiooni korrashoidu ning auditiks valmistumist.

Tellija soovi korral viime läbi spetsialiseeritud koolitusi Horisont 2020 projektide, nendes osalemise ja nende juhtimise kohta.

projektide juhtimine, projektijuhtimine

Täpsema info ja projektide aruteluks helistage 5918 9000 või saatke e-kiri info@selgesiht.eu