Kopranõmme loodusala on unikaalne linnalähedane piirkond mitmete loodusväärtustega. Ala asub riigimaal (Riigimaa 15 ja Paevälja tn 2 klindialune osa) Maardus muuga aedlinna, Vana-Narva maantee tööstuspiirkonna ja Viimsi Laiaküla vahel. 14 hektariline maa-ala sobib suurepäraselt jalutamiseks, koertega liikumiseks, loodusvaatluseks ja keskkonnaharidusprogrammide läbiviimiseks.

Kopranõmmel on esindatud mitmed elupaigad ja looduskooslused nagu liivik, nõmm, männimets, kuusik, paeklindi alune ökosüsteem, lodumets ja kõdusoo. Põhjas seondub ala roostiku ja tiikidega.

 

Kopranõmme loodusala on looduslikult ja ökosüsteemide koosluselt haruldaselt
mitmekesine, koosnedes liivikust, nõmmest, aruniidust, lodumetsast, kõdusoost jt looduskooslustest. Tegemist on endise merepõhjaga paeklindi ja kaldavalli (Altmetsa tee äärne piirkond) vahel. Paekaldalt alla valguv vesi jääb pidama enne Altmetsa tee
äärset kaldavalli. See on kujundanud alale lõunast põhjasuunaliselt unikaalse vöötmelise
koosluse. Lõunas on astanguvöönd, seejärel kuusik, segamets, männik, liivik ja sookaasik / lodumets-kõdusoo. Tervikuna ei esine sellist kooslust üksteise vahetus lähenduses sellise kompaktsusega ei lääne ega ida pool.

2021. ja 2022. aasta juunikuus viidi Kopranõmme loodusalal läbi Loodusvaatluste maratoni avalik vaatlus. 2021. aastal viidi vaatlus läbi Tallinna Botaanikaaia avamaakollektsioonide osakonna peadendroloogi Olev Abneri poolt peamiselt ühel osal liivikust ning registreeriti 222 erinevat taimeja loomaliiki. 2022. aastal viidi vaatlus läbi Olev Abneri, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi botaanika ja mükoloogia õpetaja, teadusmagister Tõnu Ploompuu ning lepidopteroloogi, Eesti Lepidopteroloogide Seltsi liikme Allan Selini poolt. Vaatlus toimus peamiselt kõdusoo ja segametsa piirkondades ning registreeriti 164 erinevat taime- ja loomaliiki. Kuna kahe aasta võrdluses mõned piirkonnad ja liigid kordusid, võib kokku hinnata loodusalal vähemalt 300 liigi olemasolu. Liikide leidumist vaid ühel nädalavahetusel aastas ning üle 70% loodusalast on läbi uurimata. See tähendab, et mitmed taimed mis juunikuu I pooles ei olnud veel äratuntavad või olid juba domineerimise lõpetanud, ei ole vaatlusandmetes kajastatud. Samuti ei kajastanud vaatlusandmed ka muudel aegadel nähtud metsloomi (põdrad, metskitsed, koprad, rebased, jänesed), mitmeid linde (hallhaigur, hõbehaigur, luiged, pardid jm), ega kõiki putukaid.

Kopranõmme loodusala interaktiivne kaart

Rohelised ringid kaardil tähistavad iseloomulikke looduskooslusi või vaatamisväärsusi Kopranõmmel. Hiirega üle kaardi liikudes või mobiiltelefonis punktidele vajutades avanevad teemakohased pildid ja kirjeldused.