RoheTeh – keskkonnahoid rohetehnoloogia abil on projekt, mille eesmärk on tutvustada õpilastele rohetehnoloogiaid ja tõsta keskkonnateadlikkust. Projekt kombineerib õuesõppes rohetehnoloogiate tutvustamise aktiivõppega praktiliste katsetuste ja mudelite loomisega õpilaste poolt. Projekti raames töötatakse välja, komplekteeritakse ja kasutatakse rohetehnoloogia mobiilseid õppe- ja tegevuskohvreid.

Projekti toetab osaliselt Keskkonnainvesteeringute Keskus heitmekaubanduse kauplemissüsteem (HKS)  rahastusest (projekt Kliima.7.01.22-0136, link KIK projektide lehele: https://kik.ee/et/projektid/roheteh-keskkonnahoid-labi-rohetehnoloogia-kuidas-saan-mina-osaleda-rohetehnoloogia)