SelgeSiht loodushuviringi matk Astangul

17. detsembril 2023 toimus Huvikool SelgeSiht loodushuviringi matk Astangul. Tutvusime loodusega ja uudistasime vanade käikude sissepääse. Meie retkejuhiks oli bioloogiõpetaja Anri Kivil, kes tunneb piirkonda läbi ja lõhki ning oskas teha väga põneva matka. Retke läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmi “Noorte Heaks” projektirahastuse raames. Täpsem info Huvikool SelgeSiht loodushuviringi kohta: huvikool@selgesiht.ee või telefonil 5918 […]

Kodupaigapõhine loodushuviring Muugal alustas tegevust

Sügisel 2023 käivitus Harjumaal Muugal kodupaigapõhine loodushuviring, mis pakub vabas õhus palju avastamisrõõmu. Tutvume kodupiirkonna loodusega, kuulame paigakohaseid lugusid ja mõnikord makame või sõidame ka kaugemale. Huviringi tegevust toetab 2023/2024 õppeaastal Eesti Teadushuvihariduse Liit alustava huviringi juhendaja toetuse raames.  Huviringi on oodatud lapsed ja noored vanuses 5-16 aastat, tegevus toimub vanusegrupiti rühmades. Täpsem info huviringi […]

Loodushuviringis saab nii uurida kui meisterdada

Huvikool SelgeSiht  käivitas sügisest 2023 loodushuviringi Muugal. Tunnid toimuvad nii  Muuga lasteaia ruumes kui vabas õhus piirkonnas, lisaks on aegajalt pikemad matkad. 2023. aastal toetas huviringi tegevust Haridus- ja Teadusministeerium programmi “Noorte Heaks” projektitoetuse raames. SelgeSiht loodushuviring pakub võimalust uurida ja uudistada looduses leiduvat. Huviringis saame teada palju uut looduse kohta, aga saame ka meisterdada […]

Loodushuviring Muugal alustab!

Huvikool Selgesiht kodupaigapõhine loodushuviring Muugal alustab! 2023. aasta novembrist alustame kodupaigalähedase huviringiga “Loodus ja rohetehnoloogiad” Maardus Muugal, kuhu on oodatud I-III kooliastme ja ka gümnaasiumi õpilased Muugalt, Laiakülast, Uuskülast, Iru külast ja mujalt. Huviringi toimumise ajad: kolmapäeviti kell 15.00 – 16.00; reedeti kell 16.00 – 17.00; pühapäeviti kell 12.00-13.00. Kogunemine Muuga lasteaia (Ploomipuu pst 52/54) vana […]

odulähedane loodus- ja teadushuviring loob sideme kodupaiga loodusega

Kodulähedane loodus- ja teadushuviring Ida-Harjumaal

Kuidas saada oma kodukandist kaasa hea suhe loodusega, mis jääb saatma kogu elu? Loodushariduskeskuses ja huvikoolis SelgeSiht käivitub sel sügisel Harjumaal Laiaküla, Muuga, Uusküla ja Iru küla piirkonnas kodupaigapõhine huviring looduse ja rohetehnoloogiate teemal lastele ja noortele – teeme põnevaid vaatlusi ja katseid ning arutleme kestlikkuse ja loodushoiu teemadel. 2023. aastal on huviring tasuta tänu HTM programmile “Noorte Heaks 2023”. […]

Looduse ja rohetehnoloogiate õppekava on kinnitatud

Looduse ja rohetehnoloogiate õppekava on kinnitatud

Huvikool SelgeSiht ja õppekava „Loodus ja rohetehnoloogia“ (kood: 247062) kinnitati Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 22.09.2023 käskkirjaga nr 1.1-3/23/127 “Tegevuslubade andmine erahuvikoolidele ja õppekavade registreerimine Eesti hariduse infosüsteemis”.  Õppekava maht on 40 akadeemilist tundi ja on valdavalt kavandatud õuesõppena. Teemad on: inimesne ja keskkond, turvalisus looduses, loodus: kooslused, elurikkus ja ökosüsteemid, loodusvaatlused, looduse tunnetamine ja pärandkultuuriobjektid […]

Õppepäev kompostimisest Muuga lasteaias

Septembris 2023 tutvustasime koos Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonnaga Muuga lasteaias kompostimist. Lasteaia uue kompostri jaoks tõime oksi, värskelt niidetud muru ja turvast ning töövahendeid. Kõigepealt tegime koos lastega kompostrisse peentest okstest põhja, et kompostimine oleks ka altpoolt õhuga toetatud. Seejärel lisasid lapsed kihiti vaheldumisi värskelt niidetud muru ja turvast. Lasteaia poolt tõid lapsed ka […]

Loodushoiu teemaline huvitegevus Maardus

Laupäeval, 2. septembril tutvustasime Kallavere Keskkooli spordisaalis Maardu spordiklubide ja huviringide laadal oma keskkonnahariduse õppeprogramme, peatset avatavat huviringi ja meie teisi praktilisi tegevusi keskkonnateadlikkuse ja loodushoiu valdkonnas. Meie peamiseks fookuseks on keskkond ja loodus, pärandkultuur ning meie ja keskkonna suhted. Oma huviringides teeme põnevaid mõõtmisi ja katseid, matkame, kasutame rohetehnoloogiaid ja kaugseiret ning kohtume huvitavate […]

Keskkonnahariduse programmid 2022-2023

Keskkonnahariduse programmid 2022/2023 – loodusega sõbraks linna lähedal ja maal

Keskkonnahariduse programmid koolidele on selleks kevadeks läbi viidud. Suur tänu kõikidele koolidele, kes meid eelistasid ja meie programmides osalesid! 2022/2023 õppeaastal viisime programme läbi Harjumaal, Viljandimaal ja ka Tartus! Peamised teemad olid loodus ja inimene linnalähedases metsas, tutvumine talumetsaga ja rohetehnoloogiate õpiõu. Samuti saime Noorte Rohekonverentsil puudutada keskkonnajulgeoleku teemasid. Aitäh kõigile meie selle õppeaasta juhendajatele […]

Õuesõpe kodukandi looduses

Keskkonnahariduse konverentsil 2022 räägiti ka, et õuesõpe kodukandi looduses aitab omandada keskkonnateadmised kogemuste abil. 24. ja 25. oktoobril 2022 Võrus toimunud keskkonnahariduse konverentsil “Elurikkus on lähedal” jäi läbi keskkonnateadlikkuse uuringu, õuesõppe töötoa ja keskkonnateadlikkuse tegevuskava rühmatööde ühe mõttena kõlama, et ainekavades ja õppeprogrammides on rohkem vaja tutvustada seoseid selle kohta, kuidas on liigid seotud ökosüsteemi […]