Loodushuviring Muugal alustab!

Huvikool Selgesiht kodupaigapõhine loodushuviring Muugal alustab! 2023. aasta novembrist alustame kodupaigalähedase huviringiga “Loodus ja rohetehnoloogiad” Maardus Muugal, kuhu on oodatud I-III kooliastme ja ka gümnaasiumi õpilased Muugalt, Laiakülast, Uuskülast, Iru külast ja mujalt. Huviringi toimumise ajad: kolmapäeviti kell 15.00 – 16.00; reedeti kell 16.00 – 17.00; pühapäeviti kell 12.00-13.00. Kogunemine Muuga lasteaia (Ploomipuu pst 52/54) vana […]

odulähedane loodus- ja teadushuviring loob sideme kodupaiga loodusega

Kodulähedane loodus- ja teadushuviring Ida-Harjumaal

Kuidas saada oma kodukandist kaasa hea suhe loodusega, mis jääb saatma kogu elu? Loodushariduskeskuses ja huvikoolis SelgeSiht käivitub sel sügisel Harjumaal Laiaküla, Muuga, Uusküla ja Iru küla piirkonnas kodupaigapõhine huviring looduse ja rohetehnoloogiate teemal lastele ja noortele – teeme põnevaid vaatlusi ja katseid ning arutleme kestlikkuse ja loodushoiu teemadel. 2023. aastal on huviring tasuta tänu HTM programmile “Noorte Heaks 2023”. […]

Looduse ja rohetehnoloogiate õppekava on kinnitatud

Looduse ja rohetehnoloogiate õppekava on kinnitatud

Huvikool SelgeSiht ja õppekava „Loodus ja rohetehnoloogia“ (kood: 247062) kinnitati Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri 22.09.2023 käskkirjaga nr 1.1-3/23/127 “Tegevuslubade andmine erahuvikoolidele ja õppekavade registreerimine Eesti hariduse infosüsteemis”.  Õppekava maht on 40 akadeemilist tundi ja on valdavalt kavandatud õuesõppena. Teemad on: inimesne ja keskkond, turvalisus looduses, loodus: kooslused, elurikkus ja ökosüsteemid, loodusvaatlused, looduse tunnetamine ja pärandkultuuriobjektid […]

Õppepäev kompostimisest Muuga lasteaias

Septembris 2023 tutvustasime koos Eesti Looduskaitse Seltsi Maardu osakonnaga Muuga lasteaias kompostimist. Lasteaia uue kompostri jaoks tõime oksi, värskelt niidetud muru ja turvast ning töövahendeid. Kõigepealt tegime koos lastega kompostrisse peentest okstest põhja, et kompostimine oleks ka altpoolt õhuga toetatud. Seejärel lisasid lapsed kihiti vaheldumisi värskelt niidetud muru ja turvast. Lasteaia poolt tõid lapsed ka […]