SelgeSiht OÜ tegevuse eesmärgiks on kogukondade jätkusuutlikkuse, turvalisuse, heaolu ja keskkonnahoidlikkuse uuringud ja toetamine.

Eesmärgi saavutamiseks keskendume teadus- ja arendustegevusele loodus- ja tehnikateaduste valdkonnas ning praktilistele lahendustele loodushoiu, loodushariduse ning erametsade pärandkultuuri alal. Uurimisalase ja igapäevase looduskeskse praktilise tegevuse  integreerimine rikastab mõlema tegevussuuna aluseid ja tulemuslikkust.

kogukondade ja keskkonna jätkusuutlikkus ja turvalisus

Rakendusuuringute ning teadus- ja arendustegevuse alal viib SelgeSiht OÜ uurimis- ja arenduskeskus CESERE läbi kogukondade turvalisust, heaolu, võimestamist ja jätkusuutlikkust käsitlevaid uuringuid. Meie tiimi liikmed osalevad ja on osalenud mitmetes rahvusvahelistes ja Eesti-sisestes projektides. 

Meie jaoks on üheks oluliseks märksõnaks kogukonnauuringute juures keskkonnateadlikkus ja keskkonnahoidlikkus. Täpsemalt on uuringutest ning pakutavatest seminaridest ja koolitusest kirjutatud lehel uurimis- ja arendusprojektid ning koolitus.

 

Praktilistes tegevustes keskendume eelkõige loodusharidusele ja metsade väärindamisele. 

Viime läbi loodusharidusprogramme: õpperetki ja õpitube Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Viljandimaal. Täpsemalt on õppeprogrammide läbiviimisest lehel loodusharidus.

Tuleme heal meelel appi metsa kui puhkeala mõtestamisel ja laiemal kasutamisel. Täpsemalt on sellest lehel puhka metsas!

Konkreetse tegevusena korraldame metsamatku ja teisi aktiivseid tegevusi õues – täpsemalt on sellest lehel metsamatkad.

Erametsaomanikele pakume võimalust oma metsast saada lisaks majanduslikule tulule ka emotsionaalset tulu. Selleks pakume kompleksteenust metsa korrashoiuks, majandamiseks, pärandkultuuri esiletoomiseks ja metsa või maaüksusega lähedasema emotsionaalse sideme hoidmiseks. Teenust võime osutada ka üksikute tegevuste kaupa. Täpsemalt on metsaväärindusest rubriigis tundke oma metsast rõõmu!.