Oma mets on väärtus. Tundke oma metsast rõõmu! Soovime aidata leida isikupära ja lisaväärtusi igas metsas ja maaüksuses ning pakkuda võimalust kasutada metsa kui puhkeala, samal ajal seda soovi korral endiselt tulundusmetsana majandades.  

Vajadusel aitame metsa inventariseerimise ja metsamajanduskava koostamise korraldamisel. Kaardistame ja teavitame pärandkultuuri objektidest ning aitame neid eksponeerida. Tehtavad tööd võivad olla ühekordsed või püsihooldusena.

mets kui puhkeala

Metsa hooldusel ja korrastamisel pakume kompleksteenust, mis sisaldab:

  • metsa majandamist ja korrashoidu vastavalt metsamajanduskavale ja kokkuleppele omanikuga;
  • pärandkultuuriobjektide väljaselgitamist, kaardistamist ja eksponeerimist;
  • kohaga seotud ajaloo väljaselgitamist arhiivimaterjalide põhjal, ülevaate koostamist ja tutvustust;
  • spetsiaalsete puude istutamist (nt tähtpäevaks, meenutuseks, kindla päritoluga puud vms) ja vajadusel nende ettekasvatamisteenust;
  • metsapuhkust toetavate ja pärandkultuuri tutvustavate looduse õpperadade väljaehitamist;
  • isikupäraste meenete kujundamist konkreetse metsa, maaüksuse või talukoha ja sellega seotud loo kohta (droonifotod, kalender jms). 
tundke oma metsast rõõmu

Kõiki neid tegevusi saab tellida ka eraldi, valides sobiva tegevuse või tegevuste kogumi. Näiteks võib keskenduda ainult metsa hooldamisele ja metsa läbitavuse mugavuse tõstmisele radade ja trasside loomisega. Võimalik on ka arhiivimaterjalide põhjal uurida maaüksuse ajalugu, otsida pärandkultuuri objekte, koostada asjakohane ülevaade ning neid looduses tähistada ja eksponeerida. 

Erametsa võib luua ka õpperaja, mis tooks välja metsa erilisuse ja ajaloo eraldiste või muude üksuste kaupa, Rada võib kavandada avalikuna või ka vaid valitud ringi isikute jaoks.

Oleme valmis ettekasvatama teile sobivad istikuid, mida saab metsa istutada kas tavaliste metsapuudena või spetsiaalselt kujundatud lahendusena eriliseks tähtpäevaks.

oma mets on väärtus

Metsas tehtud tööde tulemusena pakub Teie mets rahulolu nii majanduslikust kui emotsionaalsest küljest.  Tundke oma metsast rõõmu. Korrastatud metsa külastades saate mugava juurdepääsu selle kõikidele osadele ning soovi korral saate külastusvõimalust pakkuda ka teistele. 

 Täpsema info saamiseks ja aruteluks helistage 5918 9000 või saatke kiri info@selgesiht.eu.

mets