Puhka ja õpi metsas koos meiega!

Metsapuhkus loob hea tuju, lõõgastab ja ergutab. Metsapuhkuse aktiivsus oleneb just enda soovist ja võimalustest. Aktiivne metsapuhkus sisaldab tempokaid tegevusi nagu jooksmist, orienteerumis-, palli- jm mänge ning takistusradade läbimist. Rahulikum metsapuhkus nagu  jalutamine ja loodusvaatlus sobib lõõgastumiseks ja enda laadimiseks. Metsapuhkus sobib nii üksiolekuks kui heaks ürituseks sõpradega. Hea viis metsapuhkuseks on metsakümblus.

Tahame kõike seda teiega jagada ning pakkuda erinevaid tegevusi metsas – metsamatku, loodusretki, mõnusaid sünnipäevi, õuesõpet, loodusharidusprogramme ja loodushoiu tegevusi.

Puhka ja õpi metsas

Loodusharidus – õpime metsas ja metsalt

Metsas saab ka õppida. Metsast saab õppida. Kasutame metsa ja teisi loodusmaastikke loodushariduse ettevõtmistes ja näitame, kuidas meid ümbritsevat loodust saab kasutada mitmesuguste kui mitte kõikide teadmiste edasiandmiseks ja näitlikustamiseks.

Loodushariduses räägime loodusest ja looduskaitsest, metsast kui mitmekülgsest elukeskkonnast ja ressursist, aga ka kui taastumisvõimelisest ökosüsteemist ning inimese rollist keskkonna jätkusuutlikul haldamisel. Samuti tutvustame looduse ja metsaga seotud pärandkultuuri, mis on oluline osa meie ajaloolisest identiteedist. Kombineerime loodushariduse üritused praktiliste tegevuste ja matkadega vastavalt osalejate huvidele ja eesmärkidele. 

Koolidele viime läbi loodusharidusprogramme. Täpsemalt vt lehel loodusharidus.

loodusharidus

Puhka ja õpi metsas – metsamatkad, sünnipäevad ja aktiivne metsapuhkus

Puhka metsas aktiivselt! Korraldame metsamatku ja praktilisi loodustegevusi ning pakume nõustamist erinevates asukohtades üle Eesti. Täpsemalt pakume:

  • soovikohasele tasemele vastava loodusmatka läbiviimist metsas või muul maastikul koos teemakohaste tegevustega nagu looduse ja pärandkultuuri tutvustamine, loodusmängud, viktoriinid;
  •  metsapuhkuse kui elustiili elemendi mõtestamist ning sobiva konkreetse tegevuskava väljatöötamist ja kohandamist vastavalt vajadustele;
  • erinevate ürituste läbiviimist ja seminaride korraldamist.

Matkadest on täpsemalt kirjas lehel metsamatkad.

Viime läbi ka vahvaid sünnipäevapidusid (vt lehte sünnipäevapidu metsas)!

Tundke oma metsast rõõmu!

Kujunda oma mets selliseks, et see annaks tulu ja samas oleks seal hea puhata ja sportida – puhka metsas, oma metsas! Pakume metsaomanikele nõustamist erinevates asukohtades üle Eesti, eelkõige: 

  • regulaarseks metsapuhkuseks sobiva asukoha kavandamist ning omanikuga kokkuleppel vajadusel väljaehitamist;
  • erametsa (sh tulundusmetsa) kujundamist puhkekeskkonnana kasutamiseks.

Vaata täpsemalt meie lehelt  tundke oma metsast rõõmu!

mets

Puhka ja õpi metsas ning jäädvusta hetki!

Salvestada tasub nii huvitavaid sündmusi, põnevaid hetki kui ka mõnusa jalutuskäigu ajal märgatud loodust. Pildistada ja filmida võib nii telefoniga kui fotoaparaadiga. Head salvestused aitavad elamusi meeles pidada ja meenutada. Saame aidata nii üritustest ja retkedest fotode tegemisega kui ka videotega maa pealt või õhust. Küsi meilt täpsemalt! Droonivaadete plaanimise ja tellimisega tutvumiseks külasta ka meie lehte droonivaated.

Meie loodusteemalised videod ja fotod: