SelgeSiht keskkonnaharidusprogrammide juhendajad viivad läbi keskkonnateadlikkuse ja loodushariduse õppeprogramme ning metsamatku Harjumaal, Viljandimaal, Lääne-Virumaal ja mujal vastavalt tellimusele ja programmmi asukohale.

Kui õppeprogrammis osaleb üks klass (kuni 25 õpilast), on meie poolt prgrammi tavapäraselt üks juhendaja. Mitme klassi korral või suurema grupi korral kaasame programmi mitu juhendajat.

Meie juhendajatel on pikaajaline kogemus keskkonnateadlikkuse ja loodusharidusprogrammide läbiviimisel ning vastav ettevalmistus. Vajadusel leiame igale programmile või seminarile sobiva läbiviija. Mõned meie juhendajad:

Raul Savimaa

Raul on 2019. aastal läbinud Luua Metsanduskooli täiendkoolituse kursused matkajuhi ja metsakasvatuse aluste alal ning 2022 Eesti Maaülikooli täiendkoolituse kursuse loodusturismi alal. Ta on omandatud noorsootöötaja kutse tase 6 osakutse laagrikasvataja-juhataja (tase 6).

2020. aastal on ta läbinud SA Tartu Keskkonnahariduse Keskuse täiendkoolitused „Mets ja kestliku arengu haridus“ ning „Sood ja kestliku arengu haridus“. Samuti on ta läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu koolitused „Kliimamuutused tänases infoväljas – alternatiivsed tõed ja väärmõisted“ (2020. aastal), „Päev metsas: mis on püsimetsandus ja kuidas seda hariduses tutvustada?“ (2020. aastal), „Kuidas haridus ja digi kokku sobivad?“ (2021. aastal) ja pärandkooslustest (2022. aastal).  

Raul on Eesti Looduskaitse Seltsi pikaajaline liige, samuti Eesti Keskkonnahariduse Ühingu  liige ja Püsimetsaühistu liige.

Õppeprogrammide koostaja ja juhendajana ning retkejuhina tunneb Raul põhjalikult õpiala, kus õppeprogramm või retk läbi viiakse. 

Keeled: eesti, inglise, vene.

Tiiu Saar

Tiiu on läbi viinud erinevaid keskkonnateadlikkuse ja loodushariduse õppeprogramme ja seminare erinevatele vanuserühmadele üle Eesti. Ta on Eesti Looduskaitse Seltsi aktiivne liige ning läbinud mitmeid keskkonnaalaseid seminare ja koolitusi looduskaitse, liigirikkuse ja keskkonnahoiu teemadel. Tiiu on korraldanud ja eest vedanud mitmeid üleriigilisi looduskaitsealaseid konverentse ja seminare ning loodushoiu ja -kaitse projekte. Tal on bakalaureusekraad inglise filoloogias ja magistrikraad kirjalikus tõlkimises (TLÜ).

Keeled: eesti, inglise

Maris Meriste

Maris on lõpetanud Haapsalu Kutsehariduskeskuse loodusturismi korralduse eriala. Ta on omandanud loodusgiidi kutse (tase 5). Maris on välja töötanud ja läbi viinud mitmeid loodushariduslikke koolitusi, seminare ja õppeprogramme. Maris on ka Eesti Looduskaitse Seltsi liige. 

Keeled: eesti, inglise, vene.