Loodusõpe 4.-6. klassile

Loodusõpe – õpitoad ja loodusretked – 4.-6. klassi lastele lähtuvad põhikooli riiklikus õppekavas vastava kooliastme jaoks toodud pädevustest ning loodushoiu, keskkonnakaitse, säästva ja jätkusuutliku arengu ning kaasamise valdkonna olulistest teemadest. Arvestame, et õpilastel on juba kogemusi metsaga, ent soovime näidata metsa mitmekesise kooslusena ja huvitava keskkonnana.

Loodushariduse õpitoad ja õppeprogrammid  arvestavad vanuserühma huve ja eripära. Õppeprogrammidena pakume õpperetki “Turvumine linnalähedase metsaga” ja “metsa saladused”, loodushoiu õpituba ning looduskaitse ja kaasamise õpituba .

Keskkonnaharidus märgis läbimõeldud programm

 

     Õpperetk “Tutvumine linnalähedase metsaga”

Õpperetke eesmärgiks on tutvumine linnalähedase metsaga ja selle loomastikuga. Räägime ohutusest ja turvalisusest looduses. Tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle, vaatame kobraste tegevuse jälgi. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka erivajadusega õpilastele.  

 • Sihtrühm: 4.-6. klass, õpilaste vanus 10-13 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada tähelepanekute tegemise, järeldamise, argumenterimise ja meeskonnatöö oskusi.
 • Seos riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.
Päevakava:
 1. Sissejuhatus retkele: eesootavad tegevused, ohutu käitumine metsas, lepime kokku reeglid.
 2. Tutvumine metsaga: käime erinevates kasvukohatüüpides (nõmmemets, lodumets ja salumets), räägime metsa elutsüklist, vaatame sipelgate elu metsas. Mäng teadmiste kinnistamiseks.
 3. Koprad: vaatame kobraste tegevuse jälgi –  langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad, tiigid; pesa; arutleme, kuidas kobras on loodusele kasulik ning millal inimesele ebasobiv.
 4. Harjutame ainetunde looduses: proovime koolis erinevates ainetundides õpitut ühiselt näitlikustada konkreetsete loodusobjektide peal.
 5. Tunnetame metsa: kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks – vaatleme metsa, kuulame metsa, kompame puid ja erinevaid objekte.  Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 6. Rakendame omandatud teadmisi maastikul mängulise ülesande lahendamisel.
 7. Kokkuvõte ja tagasiside. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.  Arutleme kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Hind 144 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L41. Õpperetk Tutvumine linnalähedase metsaga. Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi
kirjelduse kvaliteeti tõendav märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 457.

Vajadusel anname heal meelel täiendavat infot õppeprogrammi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

L44. Loodusharidus: loodushoiu õpituba

Loodushoiu õpitoas räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele.

 • Sihtrühm: 4.-6. klass, õpilaste vanus 10-13 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi (45 või 90 minutit) vastavalt valikule. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

L45. Looduskaitse ja kaasamise õpituba

Looduskaitse ja kaasamise õpitoas räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis, Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. 

 • Sihtrühm: 4.-6. klass, õpilaste vanus 10-13 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi (45 või 90 minutit) vastavalt valikule. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja hankida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uurimisest. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Loodusõpe 4.-6. klassile - looduskooslused, õuesõpe ja panustamine

Loodushariduse õppeprogrammides 4.-6. klassile arvestame selle vanusegrupi suuremat huvi erinevate uute nähtuste vastu, aga ka nende kärsitust teadmiste kogumisel ja süvenemisel. 

Meie peamise ökosüsteemi, metsa, tutvustamisel näitame taimede, loomade ja seente elustiku omavahelisi seoseid ja sõltuvust. Tutvustame loodushoiu ja looduskaitse ajalugu Eestis ning tänapäevaseid probleeme. Loodusprogrammides võimaldame näidete ja seoste põhjal õpilastel analüüsida, teha järeldusi ja jõuda jätkusuutliku loodushoiu ja endapoolsete tegevuste mõtestamiseni. 

Loodusõpe 4.-6. klassile sisaldab ühe komponendina ka käsitlust turvalisusest looduses tegutsemisel

Loodusõpe 4.-6. klassile