Loodushariduse õppeprogrammid põhikooli III astmele

Loodushariduse õppeprogrammid – õpitoad ja loodusretked 7.-9. klassi lastele lähtuvad põhikooli riiklikus õppekavas vastava kooliastme jaoks toodud pädevustest ning loodushoiu, keskkonnakaitse, säästva ja jätkusuutliku arengu ning kaasamise valdkonna olulistest teemadest. Rõhutame igaühe vastutust ja võimalusi suhtumises loodusesse ja selle hoidmisesse.

Õppeprogrammidena pakume õpperetki “Mets ja meie vastutus” ja “Inimene ja mets – sõbrad või vaenlased” ning loodushoiu õpituba ja looduskaitse ja kaasamise õpituba.

Keskkonnaharidus märgis läbimõeldud programm

Õpperetk "Mets ja meie vastutus"

Õppeprogrammi eesmärk on käsitleda kogukondade ja ühiskonna vastutust metsakoosluste ja elukeskkonna jätkusuutlikkuse teemal ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku metsahoidu. Räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis. Oleme selleks valinud mitmekesise metsa Tallinna lähistel Laiaküla ja Maardu piiril, kus kohtuvad elupiirkond, tööstuspiirkond ning looduslikud alad. Õpperetkel tutvume erinevate looduskooslustega, vaatame kobraste tegevuse jälgi ning külastame Peeter Suure merekindluse Kaldase stolli ava ning Miku raudkive. Retke saab kohandada ka liikumise erivajadusega õpilastele.

 • Sihtrühm: 7.-9. klass, õpilaste vanus 13-16 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 25 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus on 3 tundi. Sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästlikult ning jätkusuutlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada tähelepanekute tegemise, järeldamise, argumenterimise ja meeskonnatöö oskusi.
 • Seos riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi.
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.

Õppeprogrammi ülesehitus

Päevakava:
 1. Tutvumine metsaga. Koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Käime erinevates kasvukohatüüpides (nõmmemets, lodumets ja salumets). Räägime metsa
  elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Arutleme inimtegevuse mõju üle praktiliste näidete varal.
 2. Koprad. Vaatame kobraste tegevuse jälgi: langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad. Räägime, millised puud kobrastele maitsevad ja miks. Imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike. Arutleme, kuidas kobras on loodusele kasulik ning millistes asukohtades ja miks inimesele ebasobiv.
 3. Mets kui rekreatsiooniala. Kasutame oma meeli metsa tunnetamiseks. Vaatleme metsa. Kuulame metsa. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee nautimisel. Tee valik (nt piparmünt, kibuvits või vaarikas)
  lepitakse eelnevalt õpetajaga kokku. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 4. Orienteerumine maastikul. Rakendame omandatud teadmisi. Mängime erinevaid liikumis- ja loodusmänge (kerged osavusmängud nt discgolf, liikumismängud, mõtlemismängud).
 5. Inimtegevus ja mets. Keskendume inimtegevuse jälgedele metsas, arutame kuidas tuleks hallata jäätmeid, külastame jäätmejaama ning tutvustame prügi sorteerimise praktilisi nõudeid.
 6. Kokkuvõte ja tagasiside. Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Hind 144 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: Mets ja meie vastutus (7.-9. klass, Harjumaa). Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 456.

Anname heal meelel täiendavat infot õppeprogrammi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Õpperetk “Inimene ja mets – sõbrad või vaenlased?”

Õpperetke eesmärgiks on tutvumine linnalähedase metsaga ja inimtegevuse mõjuga metsale Harjumaal. Programmi raames tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle, hindame inimtegevuse jälgi metsas, vaatame erinevate loomade, sh kobraste tegevuse jälgi. Räägime turvalisusest looduses. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega. Retke saab kohandada ka liikumise erivajadusega õpilastele

 • Sihtrühm: 7.-9. klass, õpilaste vanus 13-16 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 25 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus on 3 tundi. Sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästlikult ning jätkusuutlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada tähelepanekute tegemise, järeldamise, argumenterimise ja meeskonnatöö oskusi.
 • Seos riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi.
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.

Õppeprogrammi ülesehitus

Päevakava:
 1. Sissejuhatus retkele: eesootavad tegevused, ohutu käitumine metsas, lepime kokku reeglid.
 2. Tutvumine metsaga: vaatame, mida enda ümber näeme, käime erinevates kasvukohatüüpides (nõmmemets, lodumets ja salumets), räägime metsa elutsüklist ja inimtegevuse mõjust.
 3. Koprad: vaatame kobraste tegevuse jälgi –  langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad, räägime kobraste eluviisist, imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike, arutleme, kuidas kobras on loodusele kasulik ning millal inimesele ebasobiv.
 4. Harjutame ainetunde looduses: näitlikustame koolis erinevates ainetundides õpitut ühiselt rakendades teadmisi konkreetsete loodusobjektide peal.
 5. Tunnetame metsa:kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks – vaatleme metsa, kuulame metsa, kompame puid ja erinevaid objekte.  Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 6. Orienteerumine maastikul: rakendame omandatud teadmisi.
 7. Inimtegevus ja mets: vaatame inimetegevuse jälgi metsas, arutame kuidas tuleks hallata jäätmeid, külastame jäätmejaama ning tutuvustame prügi sorteerimise praktilisi nõudeid.
 8. Kokkuvõte ja tagasiside: võtame kokku õppepäeval omandatu, arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest. Tutvustame Eesti looduskaitse 110. sünnipäeva motot „Hoia mida armastad” ning kuidas me saaksime selles meile sobivalt panustada.

Hind 144 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L51. Õpperetk Inimene ja mets. Vajadusel täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. 

Loodushariduse õppeprogrammid – Loodushoiu õpituba

Loodushoiu õpitoas räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele.

 • Sihtrühm: 7.-9. klass, õpilaste vanus 13-16 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 25 õpilast. Suurem õpperühma korral kaasatakse vajadusel teine juhendaja. Õpituba saab kohandada ka liikumise erivajadusega õpilastele.
 • Programmi ajaline kestus: 2 akadeemilist tundi (90 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Harjumaal plaanime õpitoa läbi viia u 12 hektari suurusel maa-alal Maardu, Viimsi ja Iru piiril koos võimalusel jäätmejaama külastusega. 

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: Loodushoiu õpituba 7.-9. klassile.

Hind iga kuni 25-liikmelise rühma kohta 96 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Loodushariduse õppeprogrammid – Looduskaitse ja kaasamise õpituba

Looduskaitse ja kaasamise õpitoas räägime praktilise loodushoiu, looduse propageerimise ja looduskaitsele kaasamise teemadel. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis, Arutleme ringmajanduse, prügi sorteerimise, kliimamuutuste ning muude keskkonnahoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle.

 • Sihtrühm: 7.-9. klass, õpilaste vanus 13-16 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 25 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus: 2 tundi. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: mõistab inimese ja keskkonna seoseid, suhtub vastutustundlikult elukeskkonda ning elab ja tegutseb loodust ja keskkonda säästes; oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi, nende üle arutleda, esitada teaduslikke seisukohti ja teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Õpituba saab kohandada ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Loodushariduse õppeprogrammid 7.-9. klassile - seosed looduskooslustes, ühiskond, kaasamine

Loodushariduse õppeprogrammid 7.-9. klassile keskenduvad seoste märkamisele ökosüsteemides ning keskkonna ja kogukondade ning ühiskonna suhetele ja sõltuvusele. Olulise osana on õppeprogrammides pööratud tähelepanu ka isiklikele hoiakutele, ideedele ja kaasamisele.

Meie loodushariduse õppeprogrammid lähtuvad metsast kui mitmekesisest ja terviklikust ökosüsteemist ning ka selle looduskaitselisest, majanduslikust, puhke- ja rekreatsioonifunktsioonist.

loodushariduse õppeprogrammid 7-9. klassile

Loodushariduse õppeprogrammid ja turvalisus

Loodushariduse õppeprogrammid sisaldavad looduses turvalise ja jätkusuutliku käitumise teemat (vt ka turvaliselt looduses).