Loodusharidus algklassidele

Meie loodushariduse õppeprogrammid – õpitoad ja loodusretked 1.-3. klassi lastele lähtuvad põhikooli riiklikus õppekavas vastava kooliastme jaoks toodud pädevustest ning loodushoiu, keskkonnakaitse, säästva ja jätkusuutliku arengu ning kaasamise valdkonna olulistest teemadest. Tutvustame metsa kui sõbralikku ja mitmekesist kooslust, mida on huvitav vaadelda ja kus saab teha mitmeid põnevaid tegevusi.

Ettevalmistatud õppeprogrammina pakume õpperetke “Mets meie ümber”.

Keskkonnaharidus märgis läbimõeldud programm

 

Õpperetk “Mets meie ümber”

Õpperetke eesmärgiks on tutvumine kodulähedase metsaga ja selle loomastikuga. Räägime ohutusest ja turvalisusest looduses. Tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme metsa eluringi ning loodushoiu üle, vaatame kobraste tegevuse jälgi. Tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele. 

 • Sihtrühm: 1.-3. klass, õpilaste vanus 7-10 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 21 õpilast (ühe juhendaja korral, kuni 35 õpilast kahe juhendaja korral).
 • Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.

Päevakava:
 1. Sissejuhatus retkele: eesootavad tegevused, ohutu käitumine metsas, lepime kokku reeglid.
 2. Tutvumine metsaga: nõmmemets, lodumets ja salumets, räägime metsa elutsüklist, vaatame sipelgate elu metsas ja rebaseurgu. Saadud teadmiste kinnistamiseks mängime metsamängu.
 3. Koprad: vaatame kobraste tegevuse jälgi –  langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad, räägime kobraste eluviisist, imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike. Mängime kopramängu.
 4. Tunnetame metsa: kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks – vaatleme metsa, kuulame metsa, kompame puid ja erinevaid objekte.  Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 5. Maastikumäng: rakendame omandatud teadmisi.
 6. Kokkuvõte ja tagasiside. Arutleme jätkusuutliku loodushoiu ja kliimamuutuste mõju üle.

Hind 144 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L31. Õpperetk Mets meie ümber. Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi
kirjelduse kvaliteeti tõendav märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 5.

Vajadusel anname heal meelel täiendavat infot õppeprogrammi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Loodusharidus algklassidele - sõbralik, huvitav ja turvaline loodus

Algklasside õpilastele soovime tutvustada sõbralikku ja huvitavat loodust. Samas peame tähtsaks ka õpetada, kuidas tunda end looduses turvaliselt. Algklasside õppeprogrammide peamisteks teemadeks ongi uudishimu, turvalisus ja loodushoidlik käitumine. Kuna me keskendume eelkõige metsamaastikule, siis näitame neid kolme teemat metsa mitmekesise koosluse raames. Teisalt põimime oma põhiteemad oluliste tänapäevaste küsimustega kliimamuutustest, prügist ja ise tegemise võimalustest algklasside õpilastele eakohaselt.

Loodusharidus algklassidele