Loodushariduse õppeprogrammid – õpitoad ja loodusretked 1.-3. klassi lastele lähtuvad põhikooli riiklikus õppekavas vastava kooliastme jaoks toodud pädevustest ning loodushoiu, keskkonnakaitse, säästva ja jätkusuutliku arengu ning kaasamise valdkonna olulistest teemadest.

Õppeprogrammidena pakume õpperetke “Mets meie ümber” ja loodushoiu õpituba.

Keskkonnaharidus märgis läbimõeldud programm

 

L31. Õpperetk “Mets meie ümber”

Õpperetke eesmärgiks on tutvumine Ida-Harjumaal linnalähedase metsaga ja selle loomastikuga. Räägime ohutusest ja turvalisusest looduses. Tutvume erinevate metsatüüpidega, arutleme metsa eluringi ning säästliku ja jätkusuutliku looduskasutuse üle, vaatame kobraste tegevuse jälgi. Õpilased saavad ise proovida ainetundide korraldamist looduses, tunnetame metsa viie meelega ning mängime maastikumängu. Retk on sobilik ka liikumise erivajadusega õpilastele. 

 • Sihtrühm: 1.-3. klass, õpilaste vanus 7-10 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 21 õpilast (ühe juhendaja korral, kuni 35 õpilast kahe juhendaja korral).
 • Programmi ajaline kestus on 4 akadeemilist tundi (180 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: aastaajale vastav õuejalats või matkajalats; soovitavalt võileivad ja jook kergeks eineks looduses.

Päevakava:
 1. Sissejuhatus retkele: eesootavad tegevused, ohutu käitumine metsas, lepime kokku reeglid.
 2. Tutvumine metsaga: nõmmemets, lodumets ja salumets, räägime metsa elutsüklist, vaatame sipelgate elu metsas. Saadud teadmiste kinnistamiseks mängime metsamängu.
 3. Koprad: vaatame kobraste tegevuse jälgi –  langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad, räägime kobraste eluviisist, imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike. Mängime kopramängu.
 4. Tunnetame metsa: kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks – vaatleme metsa, kuulame metsa, kompame puid ja erinevaid objekte.  Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 5. Maastikumäng: rakendame omandatud teadmisi.
 6. Kokkuvõte ja tagasiside. Arutleme jätkusuutliku loodushoiu ja kliimamuutuste mõju üle.

Hind 120 eurot . Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (tasuta).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L31. Õpperetk Mets meie ümber. Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi
kirjelduse kvaliteeti tõendav märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 5.

Vajadusel täiendav info õppeprogrammi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee. Kalendris broneerides märkige palun ürituse koodiks L31.

L34. Loodusharidus: loodushoiu õpituba

Loodushoiu õpitoas räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele. Arvestame, et tänavu möödub 110 aastat looduskaitse algusest Eestis. 1910. aastal moodustati esimene kaitseala. Seetõttu keskendume ka looduskaitse juubeliaasta motole “Hoia mida armastad” ning räägime loodushoiu tähtusest ja praktilistest võimalustest.

 • Sihtrühm: 1.-3. klass, õpilaste vanus 7-10 aastat, õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 34 õpilast.
 • Programmi ajaline kestus: 1 või 2 akadeemilist tundi (45 või 90 minutit) vastavalt valikule. Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.
 • Eesmärgid: võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.  
 • Seos riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada. 
 • Vahendid õpperetke juhendaja poolt. 
 • Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: isiklik kirjutusvahend (soovi korral).

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Täiendav info e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000. Kalendris broneerides märkige palun ürituse koodiks L33.