Loodusharidus algklassidele

Meie loodushariduse õppeprogrammid – õpitoad ja loodusretked 1.-3. klassi lastele lähtuvad põhikooli riiklikus õppekavas vastava kooliastme jaoks toodud pädevustest ning loodushoiu, keskkonnakaitse, säästva ja jätkusuutliku arengu ning kaasamise valdkonna olulistest teemadest. Tutvustame metsa kui sõbralikku ja mitmekesist kooslust, mida on huvitav vaadelda ja kus saab teha mitmeid põnevaid tegevusi.

Ettevalmistatud õppeprogrammina pakume õpperetke “Mets meie ümber”.

Keskkonnaharidus märgis läbimõeldud programm

 

Elamusrikas mets meie ümber

Õppeprogrammi eesmärk on tutvumine kodulähedase metsaga ja selle loomastikuga ning õpetada turvalist ja säästlikku käitumist. Prog­ramm toimub mitme­kesisel metsaalal Tallinna külje all Laia­küla ja Maardu piiril, kus tut­vu­me erinevate puudega, loodus­kooslustega ja metsa eluringiga, teeme huvitavaid praktilisi tegevusi, arutleme looduse­sõbraliku käitumise ja looduse hoidmise teemal ning vaatame kobraste tegevuse jälgi ja rebaseurgu. Õppeprogrammi saab kohandada ja läbi viia ka mujal, nt õuesõppena kooli lähedal.

 • Sihtrühm: 1.-3. klass, eesti õppekeel, kuni 25 õpilast, suurem grupp jagatakse vajadusel grupp kaheks ja kaasatakse täiendav juhendaja. Programm on kohandatav ka liikumise erivajadusega õpilastele.
 • Programmi kestab 2,5 tundi. Õppeks sobivad kõik aastaajad. Maapind on kuiv ja tasane, on mõned tiigid ja rändrahnud.
 • Vajalik varustus: sobivad riided, aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks.
Loodushariduse õppeprogramm Harjumaal

Programmi eesmärk

Võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja sääst­likult looduses käitumise kohta; anda teadmisi loodusest, metsa eluringist ning kobraste elulaadist; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende rakendamist.

 • Seosed riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. Õppekava rakendamisel loodusesse täpsustatakse soovi korral teema (näiteks 1. klassile: puu eluring, loomade jäljed, loomad ja aastaajad, tiigi elanikud, mis saab jäätmetest; 2. klassile elupaik, metsas elavad loomad; 3. klassile eluslooduse mitmekesisus, loomade eluviis, imetajad, plaan ja kaart).
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Päevakava:

 1. Tutvumine metsaga (30 minutit). Koguneme lagendikule ja vaatame, mida enda ümber näeme. Arutleme, mis on mets. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Käime nõmmemetsas, lodumetsas ja salumetsas. Räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas vanuses puid ja metsapõlvkondade vaheldumist. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa. Vaatame sipelgate elu. Teadmiste kinnistamiseks teeme katseid ja mängime metsamänge.
 2. Koprad (20 minutit). Vaatame kobraste tegevuse jälgi: langetatud puud, vanad ja värsked kännud, koprarajad. Räägi­me, millised puud kobrastele maitsevad ja miks. Imetleme kõrget pesakuhilat ja kopratiike. Arutleme, kui­das kobras on loodusele kasulik ja millal ebasobiv. Mängime kopramängu.
 3. Loomade jäljed ja orienteerumine looduses, harjutame ainetunde (30 minutit). Proovime erinevates ainetundides õpitut ühiselt looduses näitlikustada. Uurime teiste loomade toimetamise jälgi looduses, vaatame rebaseurgu.
 4. Tunnetame metsa ja metsapaus (30 minutit). Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme ja kuulame metsa. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhen­datud rajal. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga. Piparmünditee.
 5. Maastikumäng (30 minutit). Jaguneme võistkondadeks ning püüame omandatud teadmisi rakendades kaardi abil leida peidetud aardeid ning vastata küsimustele.
 6. Kokkuvõte ja tagasiside (10 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta ja kuidas käituda loodushoidlikult.

Hind 144 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L31. Elamusrikas mets meie ümber (1.-3. kl Harjumaal). Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 5.

Küsi pakkumist või infot selle programmi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Kuidas hoian loodust ja loomi

Õppeprogrammis räägime loodusest, meie elukesk­kon­nast, erine­vatest taimedest ja loomadest metsas ning loo­duse hoidmisest. Viime õppeprogrammi läbi mõnusas männimetsas Harjumaal Viimsi ja Maardu lähedal, põikame ka kaasikusse ja kuusikusse, vaatame, kuidas elavad koprad ning uudistame rebaseurgu. Õppeprogrammi saab kohandada ja läbi viia ka mujal, nt õuesõppena kooli lähedal.

 • Sihtrühm: 1.-3. klass, eesti õppekeel, kuni 25 õpilast, suurem grupp jagatakse vajadusel ja kaasatakse täiendav juhendaja. Programm on kohandatav ka liikumise erivajadusega õpilastele.
 • Programmi kestab 2,5 tundi. Õppeks sobivad kõik aastaajad.
 • Vajalik varustus: sobivad riided, aastaajale vastav õuejalats või matkajalats. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks.
Kuidas hoian loodust ja loomi

Õppeprogrammi eesmärgid: võimalda õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja sääst­likult looduses käitumise kohta; anda teadmisi loodusest, metsa eluringist; harjutada meeskonnatöö oskusi.

 • Seosed riikliku õppekavaga: käitub loodust hoidvalt; oskab sihipäraselt vaadelda, erinevusi ja sarnasusi märgata ning kirjeldada; oskab ohtlikke olukordi vältida ja ohuolukorras abi kutsuda. Õppekava rakendamisel loodusesse täpsustatakse soovi korral teema (näiteks 1. klassile: puu eluring, loomade jäljed, loomad ja aastaajad, tiigi elanikud, mis saab jäätmetest; 2. klassile elupaik, metsas elavad loomad; 3. klassile eluslooduse mitmekesisus, loomade eluviis, imetajad, plaan ja kaart).
 • Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi ning säästlikku ja jätkusuutliku looduskasutust ning käitumist looduses.

Päevakava:

 1. Tutvumine metsaga (40 minutit). Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel. Käime metsas, erinevates kasvukohatüüpides, vaatleme, milliseid taimi näeme (puud, põõsad, rohttaimed, samblad ja samblikud). Uudistame loomade ja lindude poolt jäetud jälgi. Mõõdame, katsetame ja uurime.
 2. Loodushoid (40 minutit). Räägime loodushoiust, loodushoidlikust käitumisest ja prügist metsas. Vaatame, kuidas loodus taastub inimese mõjust. Proovime, kuidas toimetada ja liikuda looduses aktiivelt nii, et see ei tekitaks pöördumatut kahju.
 3. Tunnetame metsa ja metsapaus (30 minutit). Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme metsa. Kuulame metsa. Uurime metsa saladusi. Otsime põnevaid objekte ja arutame nende üle. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee nautimisel. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.
 4. Loodusmäng (20 minutit). Jaguneme võistkondadeks ning rakendame omandatud teadmisi küsimustele vastamiseks ning erinevates liikumismängudes. Teeme looduskatseid ning püüame kaardi abil orienteeruda.
 5. Kokkuvõte ja tagasiside (15 minutit). Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Hind 144 eurot (sisaldab käibemaksu). Vajadusel võimalik korraldada transport (lisandub retke maksumusele) või kasutada ühistransporti (bussid 34A, 102, 30, 101, 103, 170, J6, J6K, J6N).

Õpperetke ja selle läbiviimise täpsem kirjeldus on siin: L34. Kuidas hoian loodust ja loomi (1.-3. klassile Harjumaal). Õppeprogramm on saanud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgise „Läbimõeldud programm“, märgis nr 5.

Küsi pakkumist või infot selle programmi kohta e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.

Loodusharidus algklassidele - sõbralik, huvitav ja turvaline loodus

Algklasside õpilastele soovime tutvustada sõbralikku ja huvitavat loodust. Samas peame tähtsaks ka õpetada, kuidas tunda end looduses turvaliselt. Algklasside õppeprogrammide peamisteks teemadeks ongi uudishimu, turvalisus ja loodushoidlik käitumine. Kuna me keskendume eelkõige metsamaastikule, siis näitame neid kolme teemat metsa mitmekesise koosluse raames. Teisalt põimime oma põhiteemad oluliste tänapäevaste küsimustega kliimamuutustest, prügist ja ise tegemise võimalustest algklasside õpilastele eakohaselt.

Loodusharidus algklassidele

Küsi meilt pakkumist või infot  e-kirja teel loodusharidus@selgesiht.ee või telefonitsi 5918 9000.