Euroopa Bauhaus

Euroopa Komisjoni algatus Uus “Euroopa Bauhaus”

Euroopa Komisjon käivitas 18. jaanuaril 2021 algatuse Uus „Euroopa Bauhaus“. Euroopa Komisjoni veebilehe info põhjal on see rohelist kokkulepet propageeriv interdistsiplinaarne algatus, et kujundada tulevasi eluviise ning ühendada kunsti, kultuuri, sotsiaalee kaasatuse, teaduse ja tehnoloogia vaateid.

Algatusega “Euroopa Bauhaus” soovitakse kaasata kogukondi, omavalitsusi, kunstnikke ja teadlasi elukeskkondade arendamisse ja ökosüsteemide hoidmisse nii linnas kui väljaspool seda. 

Praegu käib algatuse ühise kavandamise etapp Euroopa Liidu programmidel põhineva toetusraamistiku väljatöötamiseks.

Euroopa Komisjon korraldab infoürituste sarja, mis tutvustab Euroopa Bauhausi algatust.

Sarja esimene üritus toimub veebis 15. veebruaril kl 12.00-13.00 ning on mõeldud eelkõige kohalike omavalitsustele. Samas on oodatud ka teadusasutused, teadlased, kunstnikud ja ettevõtjad.

Allikas ja täpsem info: