Keskkonnajalajälje arvutusmudel organsiatsioonidele ning kasutamiseks keskkonnahariduses.

Mudel võimaldab arvutada nii kasvuhoonegaaside (KHG) jalajälge / süsinikujalajälge kui ka ressursijalajälge.

Mudeli üheks komponendiks on ka trendide mudel, mis võimaldab organisatsioonil või kasutajal arvutada jalajälje muutumist ajas.

Mudel on kohandatav.

Täpsem info: selgesiht@selgesiht.ee, telefon 5918 9000.